เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง พัลลภ หว่าละ และ เขมจิรา พญานาคี มหาเศรษฐีร้อยล้าน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และดอกไม้อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน ซึ่งรวมถึง สุวสันต์ พัฒนาสังคม บรรเทาสาธารณภัย, Thorn Nuntasomboon และ นักรบ โบราณ, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "ยินดีต้อนรับ h"อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน ซึ่งรวมถึง นักรบ โบราณ และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ พัลลภ หว่าละ และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง Buamai Arunee, ผม, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง อรพิน จำปา, Shapo Noitoo และ Pakadech Witchaloka, ผม, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผม, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง พัลลภ หว่าละ, ผู้คนกำลังยืน และดอกไม้อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน ซึ่งรวมถึง แดง ทองสวัสดิ, Ratri Aemsakool และ Pimpun Nunyaboot, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "ยินดีต้อนรับ E R"ยาว จังหวัดนครสวรรค์