เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่กวดขันการเล่นและจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่กวดขันการเล่นและจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2563 เพื่อป้องกันการเหิดอุบัติภัยและอัคคีภัย

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และของเล่นอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไปอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน