การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Buamai Arunee และ Paphakon Sritan, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม