ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง​ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ทั้ง 4 หน่วย ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง​ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ทั้ง 4 หน่วย ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง วันที่ 28 มีนาคม 2564

อาจเป็นรูปภาพของ ร้อย ตรี, สุวสันต์ พัฒนาสังคม บรรเทาสาธารณภัย และ Tep ED Funtoei และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง ปีศาจ สังคม, ผู้คนกำลังยืน และข้อความไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "ัตรเสีย T mI บัตรดี"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และข้อความพูดว่า "หีบบัตรนายก บัตรสมาชิก"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และข้อความไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ รถยนต์ และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง ร้อย ตรี และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน