วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง.. พร้อมคณะผู้บริหารฯ.และสมาชิกสภาเทศบาลฯ.มอบถุงปันสุข.. ให้พนักงานคลีนเนอร์.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง.เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในยุคโควิด-19 นี้.ครับ

อาจเป็นรูปภาพของ วุฒิไกร นันทสมบูรณ์, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ เฮือนเพียว เพียว, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน ซึ่งรวมถึง ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ และ วุฒิไกร นันทสมบูรณ์ และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, วุฒิไกร นันทสมบูรณ์ และ Montri Bumroongkit และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Montri Bumroongkit และ วุฒิไกร นันทสมบูรณ์, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มไม่มีคำอธิบายรูปภาพ