วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง.. พร้อมคณะผู้บริหารฯ.และสมาชิกสภาเทศบาลฯ.มอบถุงปันสุข..ให้กับ.ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง/.เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในยุคโควิด-19 นี้.ครับ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "HITACHI"อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง แดง ทองสวัสดิ และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, โรงพยาบาล และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Tep ED Funtoei และผู้คนกำลังยืน