เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมองค์กร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 19 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมองค์กร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง นักรบ โบราณ, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืน