เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาความรู้เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 21 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาความรู้เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง