เทศบาลตำบลแม่สะเรียง​ ลงพื้นที่​ ให้ความรู้​เรื่องบัตรเลือกตั้ง​สมาชิกสภาและบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี​ และกากบาทอย่างไรให้เป็นบัตรดี

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง​ ลงพื้นที่​ ให้ความรู้​เรื่องบัตรเลือกตั้ง​สมาชิกสภาและบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี​ และกากบาทอย่างไรให้เป็นบัตรดี​ แก่พี่น้องชุมชนมุสลิม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Paphakon Sritanอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "แม่ช่องสอน ยิ่ง"อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Hasun Aramwong และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม