เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครั้งที่ 5/2564

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง สุวสันต์ พัฒนาสังคม บรรเทาสาธารณภัย และ คุณรินทร์ วชิรินทร์ และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง ชาติศักดิ์ ยิ่งยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง เขมจิรา พญานาคี มหาเศรษฐีร้อยล้าน และ Paphakon Sritan, ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "เทศบาลต.แม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง ชาติศักดิ์ ยิ่งยืน และ เขมจิรา พญานาคี มหาเศรษฐีร้อยล้าน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Paphakon Sritan, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ GooPle Ple, กฤตธกร วิวันน์นา และ Tep ED Funtoei, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "เทศบาลด.แม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง จินตนา กันพินิจกิจ, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "เม่สะเรียง เทศบาลต.แม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง จินตนา กันพินิจกิจ, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง คุณรินทร์ วชิรินทร์ และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม