เทศบาลแม่สะเรียงรวมใจต้านภัยไข้เลือดออก พ่นเคมีหมอกควัน ป้องกันโรคก่อนเปิดเทอม.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง

เทศบาลแม่สะเรียงรวมใจต้านภัยไข้เลือดออก
พ่นเคมีหมอกควัน ป้องกันโรคก่อนเปิดเทอม.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง
วันที่ 9 มิย.64
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง