กิจกรรม “KICK OFF” รณรงค์ ส่งความปลอดภัย ของขวัญ ปี๋ใหม่เมือง

กิจกรรม "KICK OFF" รณรงค์ ส่งความปลอดภัย ของขวัญ ปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการลงพื้นที่กับกิจกรรม "KICK OFF" รณรงค์ ส่งความปลอดภัย ของขวัญ ปี๋ใหม่เมือง เป็นการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน จากการให้บริการในทุกรูปแบบแก่พี่น้องประชาชน โดยมีเบอร์โทรติดต่อ ประสานงานด้านต่างๆ บริการ 24 ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

ติดต่อเรา