สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

เดือน เมษายน
ประเพณี สงกรานต์ แห่พระเพชร
......................................................................................
พระเพชร คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระเก่าแก่ พระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง เป็นที่เคราพสักการะ บูชาของชาวอำเภอแม่สะเรียง ในทุกวัน สงกรานต์หรือปีใหม่เมือง 13 เมษายน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดกิจกรรม แห่พระเพชรเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้สรงน้ำพระ

เดือนตุลาคม
ประเพณี ออกหว่า
.....................................................................................
ประเพณีออกหว่า หรือ ออกพรรษา คำว่า ออกหว่ามาจากภาษาไทยใหญ่ หว่า มาจากคำว่า วสา หรือ วสันต์ แปลว่า ฤดูฝน
ประชาชนนิยม ตกแต่งบ้านเรื่อนด้วยราชวัตร ต้นกล้วย ต้นอ้อย ตุง โคม เพื่อทำบุญตักบาตร ตอนตี 4 ของทุกปี เป็นประเพณีที่ หาดูได้ยากในประเทศไทย
เดือน พฤศิกายน
ประเพณี ลอยกระทง
......................................................................................
ลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญของไทยและชาวอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีขบวนแห่
นางนพมาศที่สวยงามประกอบกับขบวนกระทง ที่ประดิษฐประดอยที่สวยงาม อำเภอแม่สะเรียง มีขบวนกระทงที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดเชียงใหม่ เลยทีเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >