ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนเมษายน  ประเพณี สงกรานต์ แห่พระเพชร

 

 

พระเพชร คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระเก่าแก่ พระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง เป็นที่เคราพสักการะ บูชาของชาวอำเภอแม่สะเรียง ในทุกวัน สงกรานต์หรือปีใหม่เมือง 13 เมษายน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดกิจกรรม แห่พระเพชรเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้สรงน้ำพระ

เดือนตุลาคม ประเพณี ออกหว่า

 

 

ประเพณีออกหว่า หรือ ออกพรรษา คำว่า ออกหว่ามาจากภาษาไทยใหญ่ หว่า มาจากคำว่า วสา หรือ วสันต์ แปลว่า ฤดูฝน
ประชาชนนิยม ตกแต่งบ้านเรื่อนด้วยราชวัตร ต้นกล้วย ต้นอ้อย ตุง โคม เพื่อทำบุญตักบาตร ตอนตี 4 ของทุกปี เป็นประเพณีที่ หาดูได้ยากในประเทศไทย

เดือนพฤศิกายน  ประเพณี ลอยกระทง

 

 

ลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญของไทยและชาวอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีขบวนแห่
นางนพมาศที่สวยงามประกอบกับขบวนกระทง ที่ประดิษฐประดอยที่สวยงาม อำเภอแม่สะเรียง มีขบวนกระทงที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดเชียงใหม่ เลยทีเดียว

ติดต่อเรา