สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

  • ประจำปี 2559
  • ประจำปี 2558

ลำดับที่
วัน เดือน ปี
ชื่อ - สกุล
เรื่องที่ติดต่อ
วันที่ขอ
วันที่อนุญาต
รวมระยะเวลา
203
14 มี.ค. 2559 นายคงกิจ วงศ์คำ ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
2 มี.ค. 59
14 มี.ค. 59
13 วัน
     
     
     
     
     
     
     
     


 

 


ลำดับที่
วัน เดือน ปี
ชื่อ - สกุล
เรื่องที่ติดต่อ
วันที่ขอ
วันที่อนุญาต
รวมระยะเวลา
190
27 ก.พ. 58
นายประเสริฐ อัยกร ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
17 ก.พ. 58
27 ก.พ. 58
10 วัน
191
16 มี.ค. 58
นางรุ่งอรุณ บุญยะสิทธิ์ ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
16 มี.ค. 58
30 มี.ค. 58
15 วัน
192
23 มี.ค. 58
นางศรีพรรณ ศิริองค์ ขออนุญาต
เปลี่ยนวัสดุหลังคา
23 มี.ค. 58
30 มี.ค. 58
7 วัน
193
10 มิ.ย. 58
บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัด ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์
8 มิ.ย. 58
10 มิ.ย. 58
3 วัน
194
19 มิ.ย. 58
นางศรีจันทร์ ศิริประกอบยศ ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
18 พ.ค. 58
19 มิ.ย. 58
30 วัน
195
19 มิ.ย. 58
นางพนมศิลป์ ฟองวณา ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
18 พ.ค. 58
19 มิ.ย. 58
30 วัน
196
6 ก.ค. 58
นายอนุ ขันธ์เขียว ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
30 มิ.ย. 58
6 ก.ค. 58
7 วัน
197
14 ส.ค. 58
นางสาวกุสุมา ตานะเศรษฐ์ ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
14 ส.ค. 58
15 ก.ย. 58
30 วัน
198
18 พ.ย. 58
น.ส.ธารทิพย์ กิจไพศาล ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
10 พ.ย. 58
18 พ.ย. 58
9 วัน
199
30 พ.ย. 58
น.ส.ภัสสร วรอุไร ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
18 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
13 วัน
200
11 ธ.ค. 58
นางณัฐชา กันทะ ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
4 ธ.ค. 58
11 ธ.ค. 58
8 วัน
201
11 ธ.ค. 58
นางอนุสร จอมทอง ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
4 ธ.ค. 58
11 ธ.ค. 58
8 วัน
202
11 ธ.ค. 58
นางอุบล วงค์คำ ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
9 ธ.ค. 58
11 ธ.ค. 58
3 วัน
203
14 มี.ค. 59
นายคงกิจ วงค์คำ ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
2 มี.ค. 59
14 มี.ค. 59
13 วัน
204
22 พ.ค. 59
นางสาวปภังกร ตรีเทพชาญชัย ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
24 พ.ค. 58
22 พ.ค. 59
178 วัน
205
7 มิ.ย. 59
นางหน่อแปะ กรีแก้ว ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
2 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
5 วัน
206
8 มิ.ย. 59
นายนคร จันละ ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
2 มิ.ย. 59
8 มิ.ย. 59
6 วัน
207
23 ก.ย. 59

นางสังวาน มงคล

ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารร้านกาแฟ
2 พ.ค. 59
23 ก.ย. 59
171 วัน
208
19 ต.ค. 59
นายโพธิ์ ชื่นชูไพร ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
19 ต.ค. 59
19 ต.ค. 59
1 วัน

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >