ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด