นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการบริหารบุคคล

  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรื่อง นโยบายด้านการบริหารบุคคลเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ. 2565     ดาวน์โหลด
  นโยบายด้านการบริหารบุคคลเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ. 2563
   ดาวน์โหลด
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลกร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ดาวน์โหลด

 

ติดต่อเรา