หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศระบบแท่งท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ประกาศเกี่ยวกับการประเมินพนักงาน ฉบับที่ ๒ ดาวน์โหลด