สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

หัวข้อ
วันที่
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 19 ถนนแม่สะเรียง
   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 19 ถนนแม่สะเรียง
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.
10 พฤษภาคม 2559
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน

 

 

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >