สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

หัวข้อ
วันที่
สรุปผลสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. 27 พฤษภาคม 2559
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >