วันที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 (ภาพกิจกรรม)  
   
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ร่วมงานพิธีเปิดถนนและมอบโฉนดที่ดิน "โครงการปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน" โดยท่านอธิบดีกรมโยธาและผังเมือง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านนายอำเภอแม่สะเรียง หน่วยงานโยธาและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณถนนตัดใหม่สาย ก8. (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 26 ก.พ. 62 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ปี 2562 (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 25 ก.พ.62 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง "อาสาทำดี" ล้างถนนเวียงงาม เตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ภาพกิจกรรม)