เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารในรูแปบบของ Facebook และ Line
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกท่าน สามารถติดตามได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง:โดยงานประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน
...................................................................................................................................................................

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง ช่วงเวลา 08.30-17.00 น.
การบริการช่วงเวลาพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. :โดยงานประชาสัมพันธ์
...................................................................................................................................................................
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเทศบาล WIFI ฟรี ทุกวัน
ในวันเวลาราชการ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.และการบริการช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ค้นคว้า พร้อมจัดเก้าอี้ไว้บริการภายนอกสำนักงาน :โดยงานประชาสัมพันธ์
...................................................................................................................................................................
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงเปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ
ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการใช้บริการ ผ่านช่องทางโทรศัพท์
หมายเลข 053-682743 รวมถึง ช่องทาง Website,Facebook ของเทศบาล
และห้องศูนย์ข้อมูลเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ทุกวัน :โดยงานประชาสัมพันธ์
...................................................................................................................................................................


เนื่องในวัน Challenge Day หรือวันออกกำลังกายโลก ทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรม เต้นบาสโลบ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เวลา 15.00 น. ท่านที่สนใจสามารถเขาร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนด
กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2559 ...คลิก...
กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2559
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ในวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
กำหนดการจัดงาน วันเทศบาล ประจำปี 2559 ...คลิก...

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการติดตามประเมิณผลการจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2559 เรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และห้องประชาสัมพันธ์
ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

กำหนดการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2559 ...คลิก...
กำหนดการจัดงาน “มอบเกียรติบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ประจำปี 2558 โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ...คลิก...
จดหมายข่าว เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาเดือนมกราคม 2559 ...คลิก...
กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ...คลิก...
กำหนดการ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ...คลิก...
ประกาศผล!!! กิจกรรมการประกวดยอด like จากการPostประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ใบสมัครกิจกรรมการประกวดยอด like จากการPostประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
กติกาการประกวดภาพถ่าย งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2558 ...คลิก...
เกณฑ์การประกวดและใบสมัครธิดาออกหว่า งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2558 ...คลิก...
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ...คลิก...
ขอแจ้งวันเปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 ...คลิก...
การแข่งขันเปตอง เฉลิมพระเกรียติ "12 สิงหามหาราชินี" ครั้งที่ 11 วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ...คลิก...
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ของภาษี 2558 ...คลิก...
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงรายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน" ...คลิก...
ใบสมัคร ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ...คลิก...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้งอาคารเอนกประสงค์ ...คลิก...
ประกาศประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศแนวทางป้องกันปัญหาการเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร ...คลิก...
ประกาศเทศบาลเรื่อง ชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ...คลิก...
ประกาศเทศบาลเรื่อง อนุมัติแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ...คลิก...
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และสัมมนาวิชาการเรื่อง " ยุทธศาสตร์ การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม ...คลิก...
จดหมายข่าว เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาเดือนมกราคม 2558 ...คลิก...


หัวข้อ
วันที่
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.
10 พฤษภาคม 2559
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน

 


ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ...คลิก...
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ...คลิก...
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจำปี 2559
และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป
...คลิก...
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 (รองรับแล้ว) ...คลิก...
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ...คลิก...
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ...คลิก...
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ.2558 ปละกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครั้งแรก ประจำปี 2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ...คลิก...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ. 2557 ...คลิก...
เวรประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
...คลิก...
เวรประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558
...คลิก...
เวรประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
...คลิก...
เวรประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558
...คลิก...
เวรประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
...คลิก...
เวรประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
...คลิก...
เวรประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558
...คลิก...
เวรประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2558
...คลิก...
เวรประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
...คลิก...
เวรประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
...คลิก...