ประชุมข้อราชการท้องถิ่น อบต.แม่คงเป็นเจ้าภาพจัดใช้สถานที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยมีนาายอำเภอ นายเล็ก ศรีเรือง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
วันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้อนไป
 
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายกเทศมนตรี พัลลภ หว่าละ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
และผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพฯ
 
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดการประชุมประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา 2556 ที่จะถึงในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2556 โดยจัดประชุมในวันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดประชุมเตรียมความพร้อม ประเพณีออกหว่า เทศการออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2556 รอบสื่อมวลชน ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสุขภาพจิตดีชีวีสดใส ปี 2556 เพื่อฝึกปฎิบัติธรรมและนั่งสมาธิพร้อมทานอาหารเจ วันที่ 14 สิงหาคม. 2556 ณ วัดสิทธิมงคล เวลา 11.00-13.00 น. โดยแต่งกายชุดขาว  
     
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันรพี 2556 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 น. ร่วมถวายราชสักการะ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการศาลาจังหวัดแม่สะเรียง  
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีการประชุมประจำเดือน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง ชั้น2  
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสุขภาพจิตดีชีวีสดใส ปี 2556 เพื่อฝึกปฎิบัติธรรมและนั่งสมาธิพร้อมทานอาหารเจ วันที่ 30 กค. 2556 ณ วัดอัมราวาส และ วันที่ 6 กค. 2556 วัดศรีบุญเรือง เวลา 11.00-13.00 น. โดยแต่งกายชุดขาว  
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-09.00น. ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง  
     
  สำนักงานเทศบาลเมืองยวมใต้ ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเมืองยวมใต้คัพ ครั้งที่1 เปิดรับสมัคร วันที่ 26มิถุนายน-5 กรกฎาคม 2556 เพื่อเป็นการส่งสริมให้เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด  
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อใช้ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหรืองานของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง งานนิติการ ขอส่งข้อมูลหนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือรวมกฎหมายและคู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ที่ทางนักวิชาการอิสระ ของสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายท้องถิ่นได้จัดทำขึ้น หากใครสนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0819264654  
     
  ด้วยอำเภอแม่สะเรียง ได้จัดทำโครงการ วันต่อต้านยาเสพติดอำเภอแม่สะเรียง เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด โดยทางเทศบาลก็ได้ร่วมเดินรณรงค์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง  
     
  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ได้ทำการส่งมอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของช่างชุมชน สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ให้กับเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (หลังอาคารสำนักงาน)  
     
  ฝ่ายแผนและงบประมาณสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ. 2557-2559) ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (หลังอาคารสำนักงาน)  
     
  ฝ่ายแผนและงบประมาณสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ. 2557-2559) ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ชั้น 2  
     
  ด้วยสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 07.30 น ณ บริเวณเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางด้านวัฒณธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี งบประมาณ 2556 >>อ่านต่อ<<  
     
  ด้วยงานป้องกันปราบปราม สถานีภูธรแม่สะเรียง ท่านนายกเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมประชุมในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุม 302 สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง เพื่อติดตามการบริหารงานตำรวจ รวมถึงร่วมหารือปัญหา และเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง  
     
  ด้วยธนาคารกรุงไทย ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี มีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้คืนให้กับกองทุนฯ โดยจะต้องมาติดต่อขอชำระหนี้คืนที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี หรือติดต่องานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม กยศ . โทรศัพท์ 02-2088609  
     
  ด้วยมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดินและ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประเภทการปลูกส่งเสริมการปลูก เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ -15 มิถุนายน 2556 และประเภทผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เปิดรับสมัครตั้งแต่-15 สิงหาคม 2556 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการการประกวด โทร 02-5371627  
     
  ประกาศ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีการให้บริการช่วงวันหยุด เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อได้อย่างทั่วถึงกัน ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์-และวันหยุดนักขัติฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.   
     
  ประกาศ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 13.00 น.
 
     
  ประกาศ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เปิดสถานที่ตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงรับจำนำ สนามฟุตซอล ลานพักผ่อน สระว่ายน้ำ ลานกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น และ บ้านพัก เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะให้กับประชาชนในชุมชนได้พักผ่อนใจ    
     
  ประกาศ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านเวบเพจเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่เปิดรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ สอบถามปัญหาด้านต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตฯ เพื่อพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีความเดือดร้อนสามารถร้องเรียน ผ่านระบบทางเครือข่ายเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ตลอด24ชั่วโมง  
     
  ประกาศ การบริการ Internet ตำบลของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน (ฟรี) โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์  ศุกร์ เวลา  08.30-16.30  น. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหรือนักเรียนนักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ