กำหนดการ ประเพณีออกหว่า (คลิกรายละเอียดกำหนดการ)
  ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรมวัดอุทยารมย์ (วัดจองสูง) และบริเวณหน้า สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง
  :โดยงานประชาสัมพันธ์
  + ระเบียบการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
  + ใบสมัครการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
  + ระเบียบการประกวดธิดาไต  
  + กำหนดการจัดงานทั้งหมด  
  + กำหนดการจัดงานแถลงข่าว  
  + แบบตอบรับเข้า่รวมงาน  
  ...................................................................................................................................................................................................................................  
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเทศบาล ในวันเวลาราชการ
  ช่วงเวลา 08.30-17.00 น. และการบริการช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
  ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. :โดยงานประชาสัมพันธ์
  ...................................................................................................................................................................................................................................  
   
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง และวันเสาร์-อาทิตย์
  ช่วงเวลา 08.30-17.00 น. :โดยงานประชาสัมพันธ์
  ...................................................................................................................................................................................................................................  
     
  เทศบาลเปิดให้บริการ WIFI ฟรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้นักเรียน
  นักศึกษา ประชาชน ได้ค้นคว้า พร้อมจัดเก้าอี้ไว้บริการภายนอกสำนักงาน
  :โดยงานประชาสัมพันธ์
  ..................................................................................................................................................................................................................................  
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียงเปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ
  ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการใช้บริการ ผ่านช่องทางโทรศัพท์
  หมายเลข 053-682743 รวมถึง ช่องทางเฟสบุ๊คของเทศบาล และห้องศูนย์
  ข้อมูลเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ทุกวัน
  :โดยงานประชาสัมพันธ์  
  ..................................................................................................................................................................................................................................