รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและการให้บริการ

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและการให้บริการ ปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและการให้บริการ ปี 2562

ดาวน์โหลด

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและการให้บริการ ปี 2561

ดาวน์โหลด