รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและการให้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปี 2562

ดาวน์โหลด

รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปี 2561

ดาวน์โหลด