ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนพฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนเมษายน 2561

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมีนาคม 2561 

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมกราคม 2561 

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนพฤศจิกายน 2560 

ดาวน์โหลด