ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนพฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนเมษายน 2561

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมีนาคม 2561 

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมกราคม 2561 

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก เดือนพฤศจิกายน 2560 

ดาวน์โหลด